360°Historische sitesKunst

Kathedraal van Ieper – de Sint-Maartenskerk

Mooie kathedraal van uit de tijd dat Ieper nog een bisschop had. Vroeger viel Ieper immers onder het bisdom van Sint-Omer. Die had haar eigen kathedraal. Zie onze aparte pagina over de Notre-Dame kathedraal van Sint-Omer. In 1561 werd het bisdom Terwaan ontbonden in drie bisdommen: Boulogne-sur-Mer, Sint-Omaars en Ieper. De kerk van het St.-Maartensklooster (reguliere kanunniken van Sint-Augustinus) werd toen tot kathedraal verheven. Cornelius Jansenius is de bekendste bisschop geweest van het bisdom Ieper. Nu is de kathedraal gekend als de Sint-Maartenskerk.

De toren is 102 meter hoog en er hangen meer dan 20 schilderijen. In de kerk liggen Cornelius Jansenius en Robrecht III van Bethune begraven.

Op wapenstilstand, 11 november, van ieder jaar organiseert de Last Post Association een mooi concert “The Great War Remembered”. Meer info hierover op de webstek https://www.gwr-concert.be .

Google Maps.
Info op Wikipedia.

  • 360° foto van het interieur van de kerk

Wij gebruiken cookies op onze website.

Bevestig dit als u onze tracking cookies accepteert. U kunt de tracking ook weigeren, zodat u onze website kunt blijven bezoeken zonder gegevens naar services van derden te sturen.